இணைந்திடுங்கள்! தமிழ்நாட்டின் முதன்மையான அரசியல் சக்தியுடன்!

10 விநாடிகளுக்குள் உறுப்பினராகப் பதிவுசெய்யும் அனுபவத்தை உணருங்கள்!
இணைப்பைக் கிளிக் செய்து, நவீன தொழில்நுட்ப வசதியுடன் வரும் எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, நீங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உறுப்பினர் அட்டையைப் பெற்றிடுங்கள்!
இது உங்களுக்கான களம். இதற்கு நீங்கள் 18 அல்லது அதற்கு மேல் வயதுள்ளவராக இருக்க வேண்டும்.
அடிப்படை அரசியல் மாற்றத்தை நோக்கிய எமது பயணத்தில் உங்களை இணைத்துக்கொண்டு மக்கள் பணியாற்றிட வாருங்கள்!
உறுதிமொழியை ஏற்று உறுப்பினராக இணையுங்கள்

Mobile Number

மொபைல் எண்

You'll receive an OTP to confirm this number.

(Enter a 10-digit Indian mobile number here)

OTP Number

OTP எண்ணை உறுதிப்படுத்தவும்

Enter the OTP number sent to your mobile.

(Enter 6-digit OTP number sent to your mobile)

Voter ID Number

வாக்காளர் அட்டை எண்

To identify yourself, enter your voter ID.

(Enter your voter ID in the ABC1234567 format)

Sorry...this voter ID details is not currently available to us.

மன்னிக்கவும்...இந்த வாக்காளர் அடையாள அட்டை விவரங்கள் தற்போது எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை.

We'll quickly fix this issue and get back to you.

இந்த தவறை விரைவாகச் சரிசெய்து, உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம்.

Please click the Change Voter ID box if you believe you entered the incorrect voter ID.

நீங்கள் தவறாக வாக்காளர் அடையாள அட்டையை உள்ளிட்டதாக நம்பினால் Change Voter ID பட்டனை கிளிக் செய்யவும்.

We apologize for the inconvenience and promise to correct the details before getting back to you.

சிரமத்திற்கு வருந்துகிறோம் மற்றும் உங்களிடம் திரும்பி வருவதற்கு முன்பு விவரங்களை சரிசெய்வதாக உறுதியளிக்கிறோம்.

Please click the Change Voter ID box if you believe you entered the incorrect voter ID.

நீங்கள் தவறாக வாக்காளர் அடையாள அட்டையை உள்ளிட்டதாக நம்பினால் Change Voter ID பட்டனை கிளிக் செய்யவும்.

Confirm Your Details

விவரங்களை உறுதிப்படுத்தவும்

Here is your Voter ID details

Upload Your Photo

புகைப்படத்தை பதிவேற்றவும்

Upload your photo to print your digital card

...

Upload From Gallary

(You can upload from Gallary or take a selfie.)

TVK Membership Card

தவெக உறுப்பினர் அட்டை

Here is your TVK Membership Card - 2024

...

(You can download card now and save it.)